Vanliga hormonella sjukdomar

Sköldkörtelsjukdom

I sköldkörteln kan både hormonell över- och underproduktion förekomma. Vanligast är underfunktion så kallad hypothyreos, där Hashimotos sjukdom är den mest förekommande. Flertalet olika symtom kan förekomma där trötthet, viktuppgång, nedsatt aptit är vanligast.

Vid överproduktion, hyperthyreos, är symtomen motsatta och inkluderar viktnedgång, hjärtklappning, värmekänsla, svettningar.

Vi utreder och vid diagnos ger medicinsk behandling för dessa två tillstånd. 

Boka här

Diabetes

Diabetes är den mest utbredda folksjukdomen där typ II är den dominerande.

Vi ger behandling med alla förekommande diabetespreparat på marknaden inklusive SGLT2-hämmare och GLP1-agonister.

Boka här

Testosteronbrist

Kan drabba män framför allt i 40-80 års ålder men alla män med övervikt och/eller typ2- diabetes löper risk att utveckla brist.

Symtom av bl.a trötthet, låg energi, minskad muskelmassa, försämrad sexlust, erektionsproblematik kan vara tecken på testosteronbrist.

Vi utreder och vid diagnos behandlar testosteronbrist.

Boka här

Hypofyssjukdomar

Strax under storhjärnan sitter hypofysen.

Den har en övergripande kontroll över kroppens hormonsystem genom att utsöndra stimuleringshormon till bl.a sköldkörteln, binjurar, bröstkörtlar, testiklar och äggstockar. Då utsöndringen av stimuleringshormon är för låg eller för hög uppstår symtom som är kopplat till respektive organ.

Vi gör utredning och vid diagnos antingen behandlar eller remitterar vidare beroende på vilken sjukdom som det gäller.

Boka nu

Bisköldkörtlarna-kalciumrubbningar

Överfunktion i bisköldkörtlarna leder till förhöjda kalciumnivåer i blodet som i sin tur orsakar ökad törst och urinproduktion, muskeltrötthet och även mental påverkan.

Vi utreder kalciumrubbningar och behandlar eller remitterar vidare beroende på orsaken till störningen.

Boka här