Endokrinolog och Diabetologi

Endokrinolog Endokrinologi

Hans Ohrling

Hans Ohrling, specialist i endokrinologi och diabetologi. Jag har mer än 20 års erfarenhet av att utreda och behandla olika endokrina tillstånd.

Jag har arbetat både på endokrinologisk klinik i slutenvården och på mottagning. Jag har även bedrivit forskning inom ämnet sköldkörtelsjukdomar.

*Incidence of hyperthyroidism in Stockholm, Sweden, 2003-2005.

European Journal of Endocrinology 2008, 158, 6, p. 823-827

 

*Incidence of hyperthyroidism in Sweden.

European Journal of Endocrinology 2011, 165 p. 899 – 905

 

*Decreased birth weight, length, and head circumference in children born by women years after treatment for hyperthyroidism

J Clin Endocrinol Metab. 2014 Sep;99(9):3217-23.