Priser

Återbesök

1400 Kr

Provtagning

Från 800

Video/Onlinekonsultation

900 Kr

Telefonkontakt

600 Kr